Papildomi kursai

  • admin 

A, A1, A2 kategorijos 1 praktinis vairavimas (1,5 val.) – 30 €

C kategorijos 1 praktinis vairavimas (1,5 val.) – 70 €

B kategorijos 1 praktinis vairavimas (1,5 val.) – 30€

D kategorijos 1 praktinis vairavimas (1,5 val.) – 70  

CE kategorijos 1 praktinis vairavimas (1,5 val.) – 70 €